Unistats

Y wefan swyddogol ar gyfer cymharu data ar gyrsiau addysg uwch yn y DU

Yn cynnwys data swyddogol ar gyfer cyrsiau israddedigion ar gyfer sgoriau bodlonrwydd pob prifysgol a choleg yn yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr, swyddi a chyflogau ar ôl astudio a gwybodaeth allweddol arall i ddarpar fyfyrwyr.

Gwnaed cywiriad i’r data cyflog cenedlaethol a ddefnyddiwyd ar gyfer Unistats ar 24 Mai 2019.

Gall hyn effeithio ar gymariaethau data cwrs neu bwnc.

Eisiau gwybod mwy