Unistats

Y wefan swyddogol ar gyfer cymharu data ar gyrsiau addysg uwch yn y DU

Yn cynnwys data swyddogol ar gyfer cyrsiau israddedigion ar gyfer sgoriau bodlonrwydd pob prifysgol a choleg yn yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr, swyddi a chyflogau ar ôl astudio a gwybodaeth allweddol arall i ddarpar fyfyrwyr.