Unistats
Nôl

Bristol Baptist College

Gweler yr holl gyrsiau 4 ar gyfer y brifysgol hon neu'r coleg hwn
Pencadlys
Duncan House The Promenade Clifton Down Bristol BS8 3NJ
Ffôn
0117 946 7050

Ewch i wefan Bristol Baptist College

Ewch i wefan undeb y myfyrwyr


Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu
Mae’r Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu yn gynllun gan y llywodraeth sy’n cydnabod dysgu ac addysgu rhagorol mewn prifysgolion a cholegau a chan ddarparwyr addysg uwch eraill. Mae’n darparu gwybodaeth i helpu myfyrwyr addysg uwch i ddewis ble i astudio.

Mae'r darparwr addysg uwch yn bodloni gofynion ansawdd cenedlaethol manwl ar gyfer addysg uwch yn y DU ac mae'n cymryd rhan yn y Fframwaith ond, nid oes ganddo ddigon o ddata eto i gael ei asesu'n llawn. Caiff y darparwr ei asesu'n llawn yn y dyfodol pan fydd ganddo ddigon o ddata.

Edrychwch pam cafodd Bristol Baptist College y dyfarniad hwn o dan y Fframwaith’

Mwy o wybodaeth am y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu


© OpenStreetMap contributors