Unistats
Nôl

Gloucestershire College

Gweler yr holl gyrsiau 14 ar gyfer y brifysgol hon neu'r coleg hwn
Pencadlys
Princess Elizabeth Way Cheltenham GL51 7SJ
Ffôn
0345 155 2020

Ewch i wefan Gloucestershire College

Undebau myfyrwyr

Cheltenham Campus

Gloucester Campus


Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu
Mae’r Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu yn gynllun gan y llywodraeth sy’n cydnabod dysgu ac addysgu rhagorol mewn prifysgolion a cholegau a chan ddarparwyr addysg uwch eraill. Mae’n darparu gwybodaeth i helpu myfyrwyr addysg uwch i ddewis ble i astudio.

Ni chymerodd y darparwr hwn ran yn y Fframwaith.

Mae'r Fframwaith yn wirfoddol ac mae pob darparwr addysg uwch yn penderfynu a yw eisiau cymryd rhan ai peidio.

Mwy o wybodaeth am y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu


© OpenStreetMap contributors