Unistats
Nôl

ICON College of Technology & Management

Gweler yr holl gyrsiau 9 ar gyfer y brifysgol hon neu'r coleg hwn
Pencadlys
Unit 21-23 1-13 Adler Street London E1 1EG
Ffôn
020 7377 2800

Ewch i wefan ICON College of Technology & Management

Ewch i wefan undeb y myfyrwyr


Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu
Mae’r Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu yn gynllun gan y llywodraeth sy’n cydnabod dysgu ac addysgu rhagorol mewn prifysgolion a cholegau a chan ddarparwyr addysg uwch eraill. Mae’n darparu gwybodaeth i helpu myfyrwyr addysg uwch i ddewis ble i astudio.

Ni chymerodd y darparwr hwn ran yn y Fframwaith.

Mae'r Fframwaith yn wirfoddol ac mae pob darparwr addysg uwch yn penderfynu a yw eisiau cymryd rhan ai peidio.

Mwy o wybodaeth am y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu


© OpenStreetMap contributors