Unistats
Nôl

The Royal Agricultural University

Gweler yr holl gyrsiau 14 ar gyfer y brifysgol hon neu'r coleg hwn
Pencadlys
Stroud Road Cirencester GL7 6JS
Ffôn
01285 652531

Ewch i wefan The Royal Agricultural University

Ewch i wefan undeb y myfyrwyr


Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu
Mae’r Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu yn gynllun gan y llywodraeth sy’n cydnabod dysgu ac addysgu rhagorol mewn prifysgolion a cholegau a chan ddarparwyr addysg uwch eraill. Mae’n darparu gwybodaeth i helpu myfyrwyr addysg uwch i ddewis ble i astudio.

Yn seiliedig ar y dystiolaeth sydd ar gael, barnodd Panel y Fframwaith bod y darparwr addysg uwch yn cyflwyno addysgu, dysgu a chanlyniadau o ansawdd uchel i'w fyfyrwyr. Mae'n rhagori'n yn gyson ar ofynion ansawdd cenedlaethol llym ar gyfer addysg uwch y DU.

Edrychwch pam cafodd The Royal Agricultural University y dyfarniad hwn o dan y Fframwaith’

Mwy o wybodaeth am y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu


© OpenStreetMap contributors