Unistats
Nôl

Stoke On Trent College

Gweler yr holl gyrsiau 3 ar gyfer y brifysgol hon neu'r coleg hwn
Pencadlys
Cauldon Campus Stoke Road Stoke-On-Trent ST4 2DG
Ffôn
01782 208208

Ewch i wefan Stoke On Trent College

Ewch i wefan undeb y myfyrwyr


Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu
Mae’r Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu yn gynllun gan y llywodraeth sy’n cydnabod dysgu ac addysgu rhagorol mewn prifysgolion a cholegau a chan ddarparwyr addysg uwch eraill. Mae’n darparu gwybodaeth i helpu myfyrwyr addysg uwch i ddewis ble i astudio.

Ni chymerodd y darparwr hwn ran yn y Fframwaith.

Mae'r Fframwaith yn wirfoddol ac mae pob darparwr addysg uwch yn penderfynu a yw eisiau cymryd rhan ai peidio.

Mwy o wybodaeth am y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu


© OpenStreetMap contributors