Unistats
Nôl

West Herts College

Gweler yr holl gyrsiau 15 ar gyfer y brifysgol hon neu'r coleg hwn
Pencadlys
Watford Campus Hempstead Road Watford WD17 3EZ
Ffôn
01923 812000

Ewch i wefan West Herts College

Ewch i wefan undeb y myfyrwyr


Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu
Mae’r Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu yn gynllun gan y llywodraeth sy’n cydnabod dysgu ac addysgu rhagorol mewn prifysgolion a cholegau a chan ddarparwyr addysg uwch eraill. Mae’n darparu gwybodaeth i helpu myfyrwyr addysg uwch i ddewis ble i astudio.

Yn seiliedig ar y dystiolaeth sydd ar gael, barnodd Panel y Fframwaith bod y darparwr addysg uwch yn cyflwyno addysgu, dysgu a chanlyniadau o ansawdd uchel i'w fyfyrwyr. Mae'n rhagori'n yn gyson ar ofynion ansawdd cenedlaethol llym ar gyfer addysg uwch y DU.

Edrychwch pam cafodd West Herts College y dyfarniad hwn o dan y Fframwaith’

Mwy o wybodaeth am y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu


© OpenStreetMap contributors