Unistats
Nôl

The Royal Academy Of Music

Gweler yr holl gyrsiau 3 ar gyfer y brifysgol hon neu'r coleg hwn
Pencadlys
Marylebone Road London NW1 5HT
Ffôn
020 7873 7373

Ewch i wefan The Royal Academy Of Music

Ewch i wefan undeb y myfyrwyr


Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu
Mae’r Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu yn gynllun gan y llywodraeth sy’n cydnabod dysgu ac addysgu rhagorol mewn prifysgolion a cholegau a chan ddarparwyr addysg uwch eraill. Mae’n darparu gwybodaeth i helpu myfyrwyr addysg uwch i ddewis ble i astudio.

Yn seiliedig ar y dystiolaeth sydd ar gael, barnodd Panel y Fframwaith bod y darparwr addysg uwch yn cyflwyno addysgu, dysgu a chanlyniadau cyson eithriadol i'w fyfyrwyr. Mae o'r ansawdd uchaf sydd i'w ganfod yn y DU.

Edrychwch pam cafodd The Royal Academy Of Music y dyfarniad hwn o dan y Fframwaith’

Mwy o wybodaeth am y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu


© OpenStreetMap contributors