Unistats
Nôl

Grimsby Institute Of Further And Higher Education

Gweler yr holl gyrsiau 30 ar gyfer y brifysgol hon neu'r coleg hwn
Pencadlys
Nuns Corner Laceby Road Grimsby DN34 5BQ
Ffôn
01472 311222

Ewch i wefan Grimsby Institute Of Further And Higher Education

Undebau myfyrwyr

Grimsby Institute

Yorkshire Coast College


Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu
Mae’r Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu yn gynllun gan y llywodraeth sy’n cydnabod dysgu ac addysgu rhagorol mewn prifysgolion a cholegau a chan ddarparwyr addysg uwch eraill. Mae’n darparu gwybodaeth i helpu myfyrwyr addysg uwch i ddewis ble i astudio.

Yn seiliedig ar y dystiolaeth sydd ar gael, barnodd Panel y Fframwaith bod y darparwr addysg uwch yn cyflwyno addysgu, dysgu a chanlyniadau o ansawdd uchel i'w fyfyrwyr. Mae'n rhagori'n yn gyson ar ofynion ansawdd cenedlaethol llym ar gyfer addysg uwch y DU.

Edrychwch pam cafodd Grimsby Institute Of Further And Higher Education y dyfarniad hwn o dan y Fframwaith’

Mwy o wybodaeth am y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu


© OpenStreetMap contributors