Unistats
Nôl

Mattersey Hall

Gweler yr holl gyrsiau 4 ar gyfer y brifysgol hon neu'r coleg hwn
Pencadlys
Retford Road Mattersey Doncaster DN10 5HD
Ffôn
01777 817663

Ewch i wefan Mattersey Hall

Ewch i wefan undeb y myfyrwyr


Canlyniadau asesiadau ansawdd
Asesu Ansawdd yw'r broses mae cyrff cyllido addysg uwch yn ei defnyddio i gael sicrwydd am safon y cymwysterau a ddyfernir gan ddarparwr addysg uwch ac ansawdd y profiad academaidd a roddir i fyfyrwyr.

Adroddiad ar sicrhau ansawdd

Rhagor o wybodaeth am asesu ansawdd mewn addysg uwch


Mae'n ofynnol i bob darparwr addysg uwch fodloni gofynion cenedlaethol ar gyfer safon eu cymwysterau ac ansawdd y profiad academaidd a roddir i fyfyrwyr.

Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu
Mae’r Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu yn gynllun gan y llywodraeth sy’n cydnabod dysgu ac addysgu rhagorol mewn prifysgolion a cholegau a chan ddarparwyr addysg uwch eraill. Mae’n darparu gwybodaeth i helpu myfyrwyr addysg uwch i ddewis ble i astudio.

Mae'r darparwr addysg uwch yn bodloni gofynion ansawdd cenedlaethol manwl ar gyfer addysg uwch yn y DU ac mae'n cymryd rhan yn y Fframwaith ond, nid oes ganddo ddigon o ddata eto i gael ei asesu'n llawn. Caiff y darparwr ei asesu'n llawn yn y dyfodol pan fydd ganddo ddigon o ddata.

Edrychwch pam cafodd Mattersey Hall y dyfarniad hwn o dan y Fframwaith’

Mwy o wybodaeth am y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu


© OpenStreetMap contributors