Unistats
Nôl

South & City College Birmingham

Gweler yr holl gyrsiau 19 ar gyfer y brifysgol hon neu'r coleg hwn
Pencadlys
High Street Deritend Digbeth Birmingham B5 5SU
Ffôn
01216946293

Ewch i wefan South & City College Birmingham

Undebau myfyrwyr

Digbeth Campus

Bournville College


Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu
Mae’r Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu yn gynllun gan y llywodraeth sy’n cydnabod dysgu ac addysgu rhagorol mewn prifysgolion a cholegau a chan ddarparwyr addysg uwch eraill. Mae’n darparu gwybodaeth i helpu myfyrwyr addysg uwch i ddewis ble i astudio.

Yn seiliedig ar y dystiolaeth sydd ar gael, barnodd Panel y Fframwaith bod y darparwr addysg uwch yn cyflwyno addysgu, dysgu a chanlyniadau o ansawdd uchel i'w fyfyrwyr sy'n bodloni gofynion ansawdd cenedlaethol llym ar gyfer addysg uwch y DU.

Edrychwch pam cafodd South & City College Birmingham y dyfarniad hwn o dan y Fframwaith’

Mwy o wybodaeth am y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu


© OpenStreetMap contributors