Unistats
Nôl

University Of The Arts, London

Gweler yr holl gyrsiau 92 ar gyfer y brifysgol hon neu'r coleg hwn
Pencadlys
272 High Holborn London WC1V 7EY
Ffôn
020 7514 6106

Ewch i wefan University Of The Arts, London

Undebau myfyrwyr

London College of Fashion

London College of Communication

Central Saint Martins

Camberwell College of Arts

Wimbledon College of Arts

Chelsea College of Arts


Canlyniadau asesiadau ansawdd
Asesu Ansawdd yw'r broses mae cyrff cyllido addysg uwch yn ei defnyddio i gael sicrwydd am safon y cymwysterau a ddyfernir gan ddarparwr addysg uwch ac ansawdd y profiad academaidd a roddir i fyfyrwyr.

Mae'n ofynnol i bob darparwr addysg uwch fodloni gofynion cenedlaethol ar gyfer safon eu cymwysterau ac ansawdd y profiad academaidd a roddir i fyfyrwyr.

Canlyniad Adolygiad Darparwr Blynyddol (ADB): Yn bodloni'r gofynion

Mae'r darparwr hwn yn bodloni'r gofynion ar gyfer ansawdd a safonau'n llawn. Mae hyn yn golygu bod:

  • Safonau'r cymwysterau'n ddibynadwy ac yn rhesymol gymharol â'r rhai ledled y DU;
  • Profiad academaidd y myfyrwyr o ansawdd uchel;
  • Canlyniadau'r myfyrwyr yn gyffredinol dda neu'n rhagorol a'r darparwr wedi dangos gwelliant parhaus mewn perthynas â hwy.
Yn bodloni'r gofynion Mae'r darparwr hwn yn bodloni gofynion ar gyfer ansawdd a safonau yn llawn.
Yn bodloni'r gofynion gyda chynllun gweithredu Mae'r darparwr hwn yn bodloni gofynion ar gyfer ansawdd a safonau ac mae ganddo gynllun gweithredu ar waith mewn rhai meysydd.
Yn aros Nid yw canlyniad yr adolygiad darparwr blynyddol ar gyfer y darparwr hwn ar gael eto. Ystyr canlyniad 'yn aros' yw nad yw'r broses wedi cael ei chwblhau eto ar gyfer y darparwr hwn. Mae hwn yn ganlyniad niwtral ac nid yw'n dynodi sefyllfa bositif na negatif.
Nid yw'n bodloni'r gofynion Nid yw'r darparwr hwn yn bodloni gofynion ar gyfer ansawdd a safonau ar hyn o bryd.

Rhagor o wybodaeth am asesu ansawdd mewn addysg uwch

Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu
Mae’r Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu yn gynllun gan y llywodraeth sy’n cydnabod dysgu ac addysgu rhagorol mewn prifysgolion a cholegau a chan ddarparwyr addysg uwch eraill. Mae’n darparu gwybodaeth i helpu myfyrwyr addysg uwch i ddewis ble i astudio.

Yn seiliedig ar y dystiolaeth sydd ar gael, barnodd Panel y Fframwaith bod y darparwr addysg uwch yn cyflwyno addysgu, dysgu a chanlyniadau o ansawdd uchel i'w fyfyrwyr. Mae'n rhagori'n yn gyson ar ofynion ansawdd cenedlaethol llym ar gyfer addysg uwch y DU.

Edrychwch pam cafodd University Of The Arts, London y dyfarniad hwn o dan y Fframwaith’

Mwy o wybodaeth am y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu


© OpenStreetMap contributors